YOU ARE HERE :      경기정보  >  일정 및 결과

일정 및 결과OUR PRIDE GWANGJU FC

2019. 03

2019. 04

2019. 05

2019. 06

  • 2019.06.02.Sun (일)19:00안양종합운동장 안양 0 - 1 광주
  • 2019.06.16.Sun (일)19:00광주 월드컵경기장 광주 4 - 1 부천
  • 2019.06.24.Mon (월)19:00수원종합운동장 수원FC 0 - 2 광주
  • 2019.06.29.Sat (토)19:00대전 월드컵경기장 대전 - 광주

2019. 07

2019. 08

2019. 09

2019. 10

2019. 11