YOU ARE HERE :      경기정보  >  일정 및 결과

일정 및 결과OUR PRIDE GWANGJU FC

2019. 03

2019. 04

2019. 05

2019. 06

2019. 07

2019. 08

2019. 09

2019. 10

  • 2019.10.01.Tue (화)19:30광주 월드컵경기장 광주 2 - 1 안산
  • 2019.10.06.Sun (일)17:00이순신종합운동장 아산 0 - 1 광주
  • 2019.10.19.Sat (토)13:00광주 월드컵경기장 광주 - 안양
  • 2019.10.27.Sun (일)13:00수원종합운동장 수원FC - 광주

2019. 11